Jero3000
"Точка біфуркації" (есе, 396 слів)

есе, 396 слів

@темы: оригінальна творчість